DK Adventures - Sahara Marathon
מרתון הסהרה נחשבלמרוץ הרגלי הקשה ביותר בעולם.
250 קילומטר במדבר סהרה בטמפרטורות המגיעות עד ל 55 מעלות צלזיוס כשהמתחרים נושאים על גבם אוכל וציוד שיספיק ךשישה ימי הישרדות במדבר
32 photos · 318 views