Tiệc Chia Tay Lương Khải Hoàn
Trở Về VN, đồng Tổ Chức: Trần Hữu An, Trần Kim Trọng và Nguyễn Văn Phú.
- Bạn cùng lớp ban B:
. Trần Hữu An (New Orleans LA)
. Trần Kim Trọng (San Antonio Texas)
. Nguyễn Văn Phú (Austin Texas)
. Lương Khải Hoàn (Tuy Hòa PY)
. Vũ Kim Thanh (Florida)
. Trần Mạnh Hùng (Houston Texas)
113 photos · 34 views
1