Humoralia 2011 - Desigualtats - Crida Internacional
La Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida i l'Associació Cultural Humoràlia organitzen la MOSTRA D'HUMOR GRÀFIC - "Desigualtats" Crida Internacional.
L'objectiu d'aquesta crida és fer una campanya de sensibilització dirigida a la societat utilitzant l'humor gràfic com a gènere periodístic visual de denúncia i de compromís cívic, pretenent contribuir a la reflexió i a l'acció sobre els 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) marcats per les Nacions Unides el setembre de l'any 2000 i els quals s'haurien d'assolir l'any 2.015.


La Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida y la Associació Cultural Humoràlia organizan la MUESTRA DE HUMOR GRÁFICO - "Desigualdades".
El objetivo de ésta muestra es hacer una campanya de sensibilización dirigida a la sociedad utilizando el humor gráfico como género periodístico visual de denuncia y de compromiso cívico pretendiendo contribuir a la reflexión y a la acción sobre los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) marcados por las NAciones Unidas en septiembre del año 2.000 y los cuales deberían lograrse en el año 2.015.


The Coordinating committe of ONGD and other Solidary Movements of Lleida and the Cultural Association Humoràlia organize the GRAPHIC HUMOR EXHIBITION - "Inequalities".
The aim of this exhibition is to make a campaign of awareness addressed to the society making use of the graphic humor as a visual journalistic genre of denunciation and civic commitment, which intends to contribute to the reflection and to the action over the 8 Millenniun Development Goals (MDG), marked by the United Nations in September 2000 and wich sould be achieved by 2015.
106 photos · 1 video · 1,912 views
1