"Ishtar", Venus Over Manhattan, 2014
Charles Harlan
23 photos · 110 views