Maheshwar
Capital of Rajmata Devi Ahilya Bai Holkar State Dist Khargone, MP.
(90 kms from Indore)
51 photos · 5,245 views