OceanoSfera
O Aquarium Finisterrae presenta unha pantalla esférica, que fai posible un espectáculo único: observar a Terra desde fóra, como os astronautas. Na «OceanoSfera», os visitantes poden ver fenómenos globais como o cambio climático ou as correntes oceánicas.

Máis información:
mc2paxinas.blogspot.com/2010/12/oceanosfera.html
9 photos · 7,932 views