Planetario dixital

    Newer Older

    O novo sistema de proxección dixital substitúe o conxunto de 40 proxectores analóxicos que facían posible a representación de panoramas e ceos completos, e achega unha maior definición e a posibilidade de imaxes en movemento en toda a cúpula.

    The photo owner has disabled commenting.
    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts