Planta 2 - 2th Floor
Taulell d’informació i préstec de llibres, sales d’estudi en grup, sales d’estudi tradicional, punts d’estudi individualitzat i col·leccions especialitzades en enginyeria de telecomunicacions, electrónica i informática.
______________________________

Mostrador de información y préstamo de libros, salas d’estudio en grupo, salas d’estudio tradicional, puntos d’estudio individualizado y colecciones especializadas en ingeniería de telecomunicaciones, electrónica y informática.
______________________________

Information and circulation desk, group study rooms, traditional study rooms, points of individual study and specialised collections in telecommunications and electronics engineering and computer science.
6 photos · 21 views