Aerial photography • Въздушна фотография
Some random and/or interesting shots from our aerial sessions. More at air.azholding.com

Разни случайности и интересности от нашите въздушни снимки. Повече снимки ще намерите на air.azholding.com
70 photos · 9,873 views