ค่ายฟื้นฟู รร.มหาชัยคริสเตียน 2562'
เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2019 นักศึกษาทีมฟื้นฟูจำนวน 11 คน นำทีมโดย ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์ และอาจารย์สิทธิชัย จำลองเดช เดินทางไปร่วมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวข้อคือ “เดินกับพระเจ้า” จากพระธรรม สดุดี 37:23
กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการและการแสดงละคร โดยแบ่งเป็นสองตอน สำหรับสองวัน วันแรก “My way.” และวันที่สอง “God’s way.” ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มเข้าชั้นเรียนทำกิจกรรมและสอนบทเรียนเรื่อง “My way and God’s way.”
79 photos · 5 views