20190917 พิธีคารวะอาจารย์
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา ทางคณะฯ ได้จัดกิจกรรม พิธีคารวะอาจารย์ เพื่อเป็นการระลึกถึงครู อาจารย์ที่ได้สั่งสอนนักศึกษามา
132 photos · 4 views
1