กิจกรรมกีฬาสี 11 ธ.ค. 2018
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา คณะคริสตศาสนศาสตร์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ทางคณะฯและกรรมการสโมสรนักศึกษาฝ่ายพลานามัย ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และรอยยิ้มของทุกคน
195 photos · 2 views
1