20190212 การแสดงพิเศษจาก Moffett Woman’s Choir
ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019 คณะคริสต์ศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักร้องประสานเสียง Moffett Woman’s Choir จากประเทศเกาหลีใต้ นำโดย Prof. Dr. Shin Kyu Cho ซึ่งการแสดงของคณะนักร้องนี้ซึ่งเป็นคณะนักร้องหญิงล้วนได้สร้างความประทับใจให้กับบรรดานักศึกษาและคณาจารย์อย่างมาก
32 photos