งานประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอประชุมอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยคริสเตียน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครปฐม ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยคริสเตียนประจำปีการศึกษา 2561
3 photos · 6 views