ค่ายนักศึกษาลาหู่ “หายเหนื่อยเป็นสุข” (3-9 พ.ค. 2017)
ค่ายนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่“หายเหนื่อยเป็นสุข” วันที่ 3-9 พ.ค. 2560 ณ หมู่บ้านหัวปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ หมู่บ้านห้วยหญ้าไทร จังหวัดเชียงใหม่
9 photos · 1 view