20190114 กิจกรรม "ตำบันเทิง"
ในวันจันทร์ 14 มกราคม 2019 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฝ่ายโภชนาการได้จัดกิจกรรม "ตำบันเทิง" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความสามารถในการทำอาหาร การทำงานเป็นทีม และเพื่อสร้างความสนุกสนานในการแข่งขันทำอาหาร ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสัน ความชื่นชมยินดี และการสามัคคีธรรมร่วมกันบนโต๊ะอาหารในครอบครัวของพระคริสต์
142 photos · 1 view
1