CCT Theology Students Camp 2013
โครงการค่ายนักศึกษาศาสนศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย "ข้าพระองค์อยู่นี่ พระเจ้าข้า" (อสย.6:8) วันที่ 21-23 ส.ค. 2013 ณ ค่ายดงพระพร จ.เชียงราย
200 photos · 34 views
1