unpacking: месец по-късно
прибрах книгите и дрехите

за останалото може би трябва да минат още няколко месеца
· 110 views