Åpning av Senter for Griegforskning
Senter for Griegforskning - et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Bergen
kommune v/Bergen Offentlige Bibliotek

Griegsamlingen ved Bergen Offentlige Bibliotek eier en stor del av
originaldokumentene etter Edvard Grieg. Biblioteket har i alle år hatt et tett og
godt samarbeid med Grieg-forskere nasjonalt og internasjonalt, og har ikke minst et
nært samarbeid med Edvard Grieg Museum Troldhaugen. Det har lenge vært et ønske å
knytte et sterkere musikkfaglig miljø direkte til samlingen. Vi er derfor stolte
over at Senter for Griegforskning etableres ved Universitetet i Bergen i samarbeid
med biblioteket og med økonomisk bidrag fra Kavlis fond.

Senteret skal primært forske på Griegs musikk og hans virke i Europas kulturliv.
Dette skal gjøres ved å styrke kompetansen om, og øke tilgjengeligheten ute i
verden, til Edvard Griegs verk. Her skal også være plass for forskning rundt andre
vestnorske komponister. Om deres musikk er lokalt forankret, er musikken i sin
karakter og kvalitet også musikk for nasjonen og av internasjonal betydning og
verdi. Skal arven etter Grieg styrkes, kreves det økt innsats i fornyingsarbeidet,
og det vil i praksis innebære økt innsats i forskning, editering og
kunnskapsutvikling.

Bergen Offentlige Bibliotek skal huse det nyetablerte senteret, som etableres med to
professor II-stillinger, midler til hel professorstilling fra 2012, og med to
stillinger for doktorgradstudenter. Senteret får solide samarbeidspartnere i Edvard
Grieg Museum, Troldhaugen, og Griegakademiet ved universitetet. Anerkjente
musikkforskere stiller seg til disposisjon som professor II.
11 photos · 190 views