Guvernatori Sejko, në Tryezën e Rrumbullakët me temë: “Energjia dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomik – Roli i Diplomacisë Ekonomike, 21 shkurt 2018
2 photos · 7 views