Guvernatori Sejko gjatë memorandumit të mirëkuptimit për nxitjen e kreditimit në lekë dhe zhvillimin e tregut të kapitalit, 26 shkurt 2018
3 photos · 8 views