Guvernatori Sejko në Forumin për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, të organizuar nga ”Euromoney”, janar 2020
Guvernatori Sejko në Forumin për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, të organizuar nga ”Euromoney”
7 photos · 191 views