Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, 18-20 tetor 2019
12 photos · 223 views