பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் | Happy Pongal

Newer Older

Thai Pongal is a harvest festival event celebrated by Tamils across the world. Pongal coincides with the festival Makara Sankranthi celebrated in various parts of India. Pongal in Tamil means "boiling over or spill over." The act of boiling over of milk in the clay pot is considered to denote future wishes for the family.

Traditionally celebrated at harvest time, it's a celebration of the prosperity associated with the harvest by thanking the sun god, rain and the farm animals that have helped in the harvest.

Tamils refer to Pongal as "Tamizhar Thirunal" (meaning "the festival of Tamils"). This festival originated in Tamil Nadu. The saying "Thai Pirandhal Vazhi Pirakkum" (தை பிறந்தால் வழி பிறக்கு) meaning "the birth of the month of Thai will pave the way for new opportunities" is often quoted regarding the Pongal festival. Usually, the festival takes place January 12 — 15

Jags Photography, RkRao, and 23 other people added this photo to their favorites.

View 20 more comments

 1. David Pinzer 63 months ago | reply

  I like these silhouette pictures very much!

 2. ashu s 63 months ago | reply

  Awesome...

 3. Nikijackson 63 months ago | reply

  Happy Pongal thala

 4. SuReSh, the Traveler ? 63 months ago | reply

  nice idea of black n white

 5. meetvasu 63 months ago | reply

  I love this shot... brilliant !!!! Happy Pongal !!!

 6. Rthee [deleted] 63 months ago | reply

  how lovely. :)

 7. _lostintranslation 62 months ago | reply

  amazing, love the b&w

 8. Meghna Sejpal 62 months ago | reply

  loved the layers & grey scales here... classy feel...

 9. [ o g u h ] 62 months ago | reply

  Wow... those layers are just perfect!! Love the B/W tones

 10. murlon123 [deleted] 62 months ago | reply

  Excellent Shot Dude

 11. TheZionView 62 months ago | reply

  simply shows ur style

 12. dinesh_voelly 51 months ago | reply

  என் இனிய தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்

 13. dhibahar 50 months ago | reply

  உழைத்த உழவனுக்கும்
  களைத்த கால்நடைகளுக்கும்
  கொதித்த கதிரவனுக்கும்
  உளமார்ந்த நன்றிகளை
  உரித்தாக்கும் பொங்கல்...!
  இனிய தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள் !!

 14. vincent403 38 months ago | reply

  happy pongal

 15. raj009kumar 38 months ago | reply

  என் இனிய தமிழ் மக்களுக்கு என் இனிய பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள்

 16. dayalank1981 38 months ago | reply

  பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் | Happy Pongal

 17. ezhil2009 38 months ago | reply

  பொங்கலோ பொங்கல்

 18. sekarananthi 38 months ago | reply

  many many happy pongal

keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts