Sayidna Elias
Metropolitan Archbishop of Tripoli, Koura and Dependences - Lebanon

Join On Facebook
11 photos · 1,654 views