D'esquerra a dreta: el Sr. Jordi Casassas, el Sr. Joan Artur Roura i la Sra. Mariona Carulla.

    Newer Older

    Fotògraf: Chopo (Javier García-Die)

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts