Izložba FORMS OF DESIRE
Izložba FORMS OF DESIRE je osmišljena sa ciljem da se promoviše prostor Maketarnice Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, u periodu 28-30. oktobra 2015. godine. Sadržaj izložbe čine makete, objekti-prototipi urađeni tokom akademske 2013/14. i 2014/15. godine na predmetima: Prostor i oblik, Elementi projektovanja, SP4 Studio–sinteza, M4 i M5 Studio, M9 Master projekat, M01A Studio-arhitektura i U1NA1 izborni predmet.

Studenti-izlagači:
Nikola Tucović, Nikola Lajić, Jelena Peljević, Ana Stašić, Ivan Đikanović, Maja Morošan, Mihailo Mandić, Miloš Mitrović, Mašan Petrović, Stefan Vasić, Miloš Kostić, Aleksandra Bogdanović, Katarina Đorić, Mihailo Mandić, Petar Nedeljković, Petar Jakovljević, Marijana Miljković, Aleksandra Obradović, Rastko Mazić, Igor Sjeverac, Aleksandra Bogdanović, Natalija Paunić, Filip Antić, Nastasja Mitrović, Mihailo Popović, Andrej Žikić, Jelena Stambolić, Vuk Radovanović, Božidar Ilić, Luka Kitanović, Mihajlo Petković, Branka Majstorović, Petar Veselinović, Anđelka Marković, Aleksandar Pavlović, Milica Borović, Sanjin Subić Miloš Ušljebrka, Sonja Rajić, Stefan Nešić, Borislava Ivanković, Mirjana Jović Ivana Jevremović, Leona Mijić, Ivana Milanović, Ana Uzelac, Đurđica Savković.

Koviljka Vidojević, Katarina Radaljac, Milica Surla, Isidora Solar, Laura Fabry, Katarina Lažetić, Tamara Radović, Danica Pavićević, Đorđe Đulica, Danica Vitanović, Stevo Marović, Slaviša Berać, Nikola Nešković, Jovana Cvjetićanin, Katarina Dimitrijević, Andrea Zobec, Saša Mladenović, Bogdana Manojlović, Milena Savić, Stevo Marović, Jovan Dimitrijević, Stanko Verić, Saša Mladenović, Isidora Čalija, Andrea Zobec, Grgić Luka, Milena Savić, Milena Vuković, Nevena Đurić, Dimitrije Prelić, Miljana Drinčić, Jovana Ilić, Milica Blagojević, Jelena Blagojević, Milica Surla, Đorđe Đurica, Katarina Nikolić, Bojana Ranković, Stevan Milutinović, Isidora Ekmeščić, Ana Komnenić, Aleksandra pavić, Aleksandra Jovanović, Dušica Jeumović, Ivana Džida, Petar Perišić, Đorđe Sarić, Isidora Čalija, Ana Ristić, Milica Marković, Ivana Avdić, Marta Ćuruvija, Stanko Kovačević

Nastavnici-kuratori:
Milan Đurić, vanredni profesor, dr Vladimir Milenković, vanredni profesor, Nebojša Fotirić, docent, Zoran Abadić, docent, mr Tatjana Stratimirović, asistent, Pavle Stamenović, asistent, Jelena Bogosavljević, asistent, Maja Morošan, MArh., Miloš Kostić, doktorant i Aleksandar Pavlović, MArh.

Organizacija: dr Đorđe Stojanović, docent, prodekan za nastavu

Foto: Maja Bulatović
40 photos · 2,061 views