new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Capella de Santa Àgata [Palau Reial Major], Barcelona | by Francisco Aragão
Back to photostream

Capella de Santa Àgata [Palau Reial Major], Barcelona

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Francisco Aragão © 2014. All Rights Reserved.

Use without permission is illegal.

 

Attention please !

If you are interested in my photos, they are available for sale. Please contact me by email: aragaofrancisco@gmail.com. Do not use without permission.

Many images are available for license on Getty Images

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Catalan

La capella de Santa Àgata de Barcelona és un edifici gòtic de l'any 1302, situat a la plaça del Rei al centre del barri Gòtic barceloní. Actualment, el Saló del Tinell i la Capella de Santa Àgata formen part del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona.

Va ser construït pel rei Jaume II d'Aragó i la seva esposa Blanca de Nàpols per formar part del Palau Reial Major i substituir l'antic oratori que hi havia a palau.

El mestre d'obres Bertran Riquer va ser l'encarregat de començar la seva construcció, continuat l'any 1316 per Jaume del Rei i més tard per Pere d'Olivera. La construcció va seguir sota el regnat de Pere el Cerimoniós que va manar fer la capella de les Reines al petit creuer de l'església; pel rei Martí I l'Humà es va realitzar la capella que servia de baptisteri, als peus de la nau. La seva dedicació primitiva va ser en honor de Santa Maria, fins a l'any 1601 que a causa de guardar en el seu interior les relíquies de santa Àgata, es va rebre una butlla papal per al canvi d'advocació.

La capella va patir la desamortització de Mendizábal de l'any 1835 i va ser destinada a diversos usos, el 1856 es va iniciar una restauració per l'arquitecte Elies Rogent. Des del 1879 es va crear en ella el Museu Provincial d'Antiguitats amb un gran fons lapidari.[1] A la dècada de 1990 es va realitzar una nova restauració pels arquitectes Jordi Casadevall i Alfred Pastor, amb obres a la coberta, el sostre, la il·luminació i finalment la consolidació del campanar.

La capella és d'estil gòtic català de l'any 1302 construïda sobre la muralla romana. Consta d'una única nau de planta rectangular amb un absis poligonal, un petit creuer amb la capella de les Reines, on es poden veure els escuts de Maria de Navarra i d'Elionor de Sicília, esposes del rei Pere el Cerimoniós, i als peus es troba una petita capella que servia de baptisteri. La nau està coberta amb arcs diafragma amb un teginat de fusta policromat. L'absis està cobert amb voltes de creueria i darrere seu es troba la sagristia entrecavada dins de la muralla romana. Situats entre els contraforts es troben els vitralls amb traceries gòtiques que il·luminen l'espai interior.

Sobre la part de la sagristia es troba el campanar de planta octogonal, amb la terminació en vuit frontons triangulars semblant una corona reial, va ser construït en primer quart del segle XIV.

L'escultor Joan Claperós, sota el mandat del rei Pere de Portugal (1463-1466), va realitzar seixanta rajoles de terra cuita amb representacions d'àngels i les armes d'Aragó i Sicília per al paviment i aquest mateix rei va encarregar a l'artista Jaume Huguet el Retaule del Conestable o de l'Epifania que encara avui presideix la capella, substituint un altre retaule obra de Ferrer Bassa de 1344 dedicat a la Mare de Déu i Jesús, avui desaparegut.

 

Spanish

La capilla de Santa Ágata de Barcelona es un edificio de arquitectura gótica del año 1302, situado en la plaza del Rey en el centro del barrio gótico barcelonés. En la actualidad, el Salón del Tinell junto con la Capilla de Santa Ágata forman parte del Museo de Historia de Barcelona‎.

Fue mandada construir por el rey Jaime II de Aragón y su esposa Blanca de Nápoles para formar parte del Palau Reial Major y sustituir el antiguo oratorio que había en palacio.

El maestro de obras Bertran Riquer fue el encargado de empezar su construcción, seguido en el año 1316 por Jaume del Rei y más tarde por Pere d'Olivera. La construcción siguió bajo el reinado de Pedro el Ceremonioso que mandó hacer la capilla de las Reinas en el crucero de la iglesia; por el rey Martín I el Humano se realizó la capilla que servía de baptisterio, a los pies de la nave. Su dedicación primitiva fue en honor de Santa María, hasta el año 1601 que debido a guardar en su interior las reliquias de santa Ágata, se recibió una bula papal para el cambio de advocación.

La capilla sufrió la desamortización de 1835 y fue destinada a diversos usos, en 1856 se inició una restauración por el arquitecto Elies Rogent. A partir de 1879 se creó en ella el Museo Provincial de Antigüedades con un gran fondo lapidario.1 En la década de 1990 se realizó una nueva restauración por los arquitectos Jordi Casadevall y Alfred Pastor, con obras en la cubierta, el techo, la iluminación y por último la consolidación del campanario.

La arquitectura es de estilo gótico catalán del año 1302 construida sobre una muralla romana. Consta de una sola nave de planta rectangular con un ábside poligonal, un pequeño crucero con la capilla de las Reinas, donde se pueden ver los escudos de María de Navarra y de Leonor de Sicilia esposas del rey Pedro el Ceremonioso, en los pies de la nave se encuentra una pequeña capilla que servía de baptisterio. La nave está cubierta con doble vertiente con un artesonado de madera policromado. El ábside está cubierto con bóvedas de crucería y detrás de él se encuentra la sacristía excavada dentro de la muralla romana. Situados entre los contrafuertes se encuentran los vitrales con tracerías góticas que iluminan el espacio interior.

Sobre la parte de la sacristía se encuentra el campanario de planta octogonal, con la terminación en ocho frontones triangulares semejando una corona real, estuvo construido en primer cuarto del siglo XIV.

El escultor Juan Claperós, bajo el mandato del rey Pedro Condestable de Portugal (1463-1466), realizó sesenta baldosas de tierra cocida con representaciones de ángeles y las armas de Aragón y Sicilia para la pavimentación y este mismo rey encargó el magnífico retablo de la Epifanía que preside la capilla, al artista Jaume Huguet.

 

English

The Chapel of Santa Ágata (Spanish: Capilla de Santa Ágata) is a chapel located in Barcelona, Spain. It was declared Bien de Interés Cultural in 1866.

 

Wikipedia

15,371 views
31 faves
9 comments
Taken on October 4, 2013