Không khí Noel 2013 ở Phòng chăm sóc khách hàng- Đồng phục K14
Không gian và không khí noel 2013 tại phòng chăm sóc khách hàng ( tầng 1) của K14.
83 photos · 222 views