Salt Lake Uyuni, Bolivia, rainy season
104 photos · 580 views
1