Salt Lake Uyuni, Bolivia, rainy season
104 photos · 578 views
1