Inauguració seu a BCN i Celebració 70è aniversari
El 10 i 11 de juliol vam celebrar els actes pel 70è aniversari d'Amat i la inauguració de la nova seu corporativa amb l'assistència d'autoritats com l'Hble. Conseller Sr. Damià Calvet i el M. Hble. Sr. President Artur Mas.
69 photos · 100 views