Dưới giàn hoa

  Newer Older

  Wanna see you, just to see...
  _________
  [...]
  Em muốn gặp anh chiều nay
  Dù là không được nắm bàn tay
  Dù chỉ nhìn rất sâu và rất lâu
  Rồi thì mỗi người một ngả
  Dù chẳng để làm gì cả
  Nhưng em muốn gặp anh chiều nay.

  [Nguyễn Thiên Ngân]

  keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts