15-06-21 Gimsuau Gent Gran
El gimsuau és una de les activitats que l'Ajuntament organitza per promoure l'envelliment actiu a Sant Boi. Amb l’objectiu de fomentar i potenciar l’activitat física en les persones majors de 60 anys per mitjà de la pràctica esportiva adaptada a les seves capacitats.
Al llarg de l'any es realitza als casals de barri i poliesportius municipals. Amb el bon temps, s'han organitzat sessions especials.

Fotos: Esther Coscojuela
75 photos · 119 views