Hội nghị hợp tác giữa các thư viện năm 2018
-Tập thể Thư viện HCMUTE tham dự hội nghị hợp tác giữa các thư viện: Thư viện trường đại học Tôn Đức Thắng, Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ, Thư viện Trung tâm Đại học Quốc Gia TP.HCM, Thư viện Đại học Công nghiệp TP.HCM.
Thời gian: từ 13h00-17h00, ngày 4/1/2018 – Tại Thư viện trường đại học Tôn Đức Thắng
Nội dung: Bàn thảo xây dựng chính sách chi tiết để thực hiện các hoạt động liên kết như sau:
Mượn liên thư viện tài liệu in ấn – Công cụ tìm kiếm tập trung hoặc từng trang opac của mỗi đơn vị thành viên, tiến hành giao dịch mang tính “vật lý” bên ngoài qua email hoặc điện thoại.
Chia sẻ tài liệu nội sinh dạng số - Tài khoản hoặc sử dụng địa chỉ IP
Chia sẻ nguồn tài liệu điện tử giữa các thư viện – Tài khoản hoặc IP
Trao đổi và tập huấn viên chức thư viện, giữa các thư viện với nhau hoặc với thư viện các trường đại học Đông Nam Á
Trao đổi bạn đọc – Bạn đọc sử dụng dịch vụ tại chỗ
237 photos · 167 views
1 3