Rathotsavam8_29_15
As part of Alaya Brahmotsavam
14 photos · 10 views