DH 2017 Adelaide
Kỷ niệm 63 năm thành lập binh chủng và 45 năm chiến thắng Quảng Trị
40 photos · 210 views