botanical garden
of Lomonosov Moscow State University, april 2014.
30 photos · 29 views