new icn messageflickr-free-ic3d pan white
Heaven | by moemoechi
Back to photostream

Heaven

Don't Go to Hell~there's a way to Heaven★地獄へ行くな!天国への道行こう

1 Corinthians 6:9-11

Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili! Ang mga nakikiapid, sumasamba sa diyus-diyusan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae,

10: ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, o magdaraya---ang ganyang mga tao'y walang bahagi kaharian ng Diyos.

11: Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang-sala na sa pangalan ng Panginoong Jesu-Cristo at ng Espiritu ng Diyos. ( Ang Katawan Ninyo'y Templo ng Diyos )

あなたがたは、正しくない者は神の国を相続できないことを、知らないのですか。だまされてはいけません。不品行な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、男娼となる者、男色をする者、

盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者はみな、神の国を相続することができません。

あなたがたの中のある人たちは以前はそのような者でした。しかし、主イエス․キリストの御名と私たちの神の御霊によって、あなたがたは洗われ、聖なる者とされ、義と認められたのです。~~ The Wicked will not inherit the Kingdom

Some Corinth were deceived into believing that even if they broke fellowship with Christ, denied Him and lived in immorality and injustice, their salvation and inheritance in God's Kingdom were still secure.

1. However, Paul declares that spiritual death is the inevitable consequence of habitual sinning, even for the Christians. No one can live for immoral gratification and still inherit the kingdom of God. The apostle Paul repeats this cardinal teaching often.

2. Paul's warning is directed to the whole Christian community. We must not be deceived, for all who are "wicked will not inherit the kingdom of God." Salvation without the regenerating and sanctifying work of the Holy Spirit has no place in Paul's theology.

1,880 views
4 faves
1 comment
Taken on April 17, 2014