Astronomski magazin > Collections

Astronomski kamp "Letenka" (AKL) je kamp za popularizaciju astronomije i srodnih nauka. Ove, 2013, godine, pod nazivom Astronomski kamp "Letenka 2013" održao se od 18. do 21. jula na Fruškoj gori u naselju Letenka u organizaciji AD "Lira" i AD "Novi Sad". Pokrovitelji kampa su bili Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine i Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu.

AKL 2013 Goran Ćurčić

AKL 2013 Goran Ćurčić

23 photos, 1 video

AKL 2013 - Matejin

AKL 2013 - Matejin

23 photos

AKL 2013 J. Mravik

AKL 2013 J. Mravik

29 photos

AKL 2013 Nikola Kosanović

AKL 2013 Nikola Kosanović

26 photos, 5 videos

AKL 2013 - radovi

AKL 2013 - radovi

13 photos

AKL 2013 A. Zorkić

AKL 2013 A. Zorkić

244 photos

AKL 2013 - Stare

AKL 2013 - Stare

2 photos

AKL 2013 - Vilov

AKL 2013 - Vilov

18 photos