Veprimtaria permbyllese - Monitorimi i zgjedhjeve lokale, 21 Qershor 2015
Foto nga veprimtaria permbyllese dhe prezantimi i raportit final "monitorimi i Zgjedhjeve Lokale te 21 Qershorit 2015". Ky projekt u zbatua nga Koalicioni per Zgjedhje te Lira e te Ndershme dhe per Demokraci te Qendrueshme dhe u mbeshtet nga USAID permes organizates ASSIST IMPACT.
28 photos · 301 views