2019 Hình ảnh Trại Họp Mặt Hướng Đạo Thế Giới Bác Châu Mỹ
24th World Scout Jamboree
28 photos · 610 views