Smithfield Exchange Bank
Old Smithfield Exchange Bank
Inside of Old Smithfield Exchange Bank. Photos taken in the 1980s.
Smithfield, RI
7 photos · 75 views