Läslyftet i Simrishamns kommun
Sedan augusti 2015 deltar skolorna i Borrby, Gärsnäs, S:t Olof och Kivik i Skolverkets satsning Läslyftet. Alla elever på de deltagande skolorna är med, alltså även de elever som är nyanlända och de som går i t ex A-klass. Satsningen kommer till att börja med pågå under läsåret 2015/16.

Precis som namnet antyder handlar läslyftet bland annat om att vi ska hjälpa våra barn och ungdomar att bli skickliga läsare och upptäcka nyfikenheten och glädjen i att läsa skönlitteratur. Men det handlar minst lika mycket om att de mer generellt ska utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera så att de lättare kan förstå information, informera andra, uttrycka åsikter, diskutera och på andra sätt delta aktivt i samhället och yrkeslivet.

Det handlar alltså om att eleverna ska utveckla sin läsförståelse och skrivförmåga, men också om språket i stort, att de ska utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att uttrycka sig tydligt, att vara källkritisk, att lita till sin kompetens, att våga uttrycka sina åsikter och tro på att man kan ha inflytande.

Foto: Charlotta Wasteson
57 photos · 150 views