Naturskolan Österlen
Naturskolan Österlen ligger precis vid havet och äppelodlingarna och gränsar till Stenshuvuds nationalpark, vilket ger naturskolan unika förutsättningar till varierande exkursioner. Dessutom finns det ett välutrustat kök, gott om plats och material för inomhusstudier och goda övernattningsmöjligheter.

Alla Skånes barn, ungdomar och skolor kan boka in sig på Naturskolan Österlen. Här kan teori och praktik varvas och naturpedagogen Andrea Lundqvist handleder elever och lärare på plats. Syftet är att främja och stimulera barns och elevers intresse för natur och miljö genom aktivt lärande och på så sätt lägga grunden till förklaringar kring ekologiska samband och skapa förståelse för miljöfrågorna.

Foto: Charlotta Wasteson
75 photos · 265 views