Lizarrako Caro Baroja museora bisita
Lizarrako Caro Baroja museora Lizarrako euskaltegiarekin egindako bisita, Susana Irigaray-k gidatua.
12 photos · 30 views