DSC_0327

    Newer Older

    Giang A Nenh (third right): “I want to study well and later on become a teacher.”

    Em Giang A Nenh (thứ ba từ phải sang): “Em muốn học giỏi và sau này trở thành thầy giáo.”

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts