DSC_0394

    Newer Older

    Women in the Xa Ho commune work in the terraced fields from dawn till dusk.

    Phụ nữ ở xã Xa Ho làm việc ngoài ruộng bậc thang từ sáng đến tối.

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts