DSC_0185

    Newer Older

    Village mapping was one of the many participatory tools used in the consultations.

    Vẽ bản đồ làng xã là một trong nhiều công cụ có sự tham gia được dùng trong các buổi tham vấn.

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts