DSC_0285

    Newer Older

    17-year-old Giang Thi Giang: “All my friends are married. But I don’t want to get married early. I want to go to vocational school.”

    Em Giang Thi Giang -17 tuổi: “Tất cả bạn bè em đều đã lập gia đình nhưng em không muốn lấy chồng sớm. Em muốn đi học nghề.”

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts