DSC_0647

    Newer Older

    Most of the Mong women in the commune resume their farm work one month after delivery. They want to stay at home longer before they return to work.

    Hầu hết phụ nữ Mông trong xã quay lại đi làm đồng sau khi sinh con một tháng. Họ muốn thời gian ở nhà được lâu hơn trước khi quay trở lại làm việc.

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts